Baza Projektów Programów Organizacji Pozarządowych » Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
+100%-
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Credo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

Celem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jest, by państwo jak najlepiej służyło swoim obywatelom. Chcemy, by obywatele stali w centrum rozwiązań informatycznych – dzięki temu administracji łatwiej będzie się zmieniać i unowocześniać.

Zależy nam na tym, by jak najwięcej obywateli umiało wykorzystywać narzędzia cyfrowe do pracy, twórczości i poprawy jakości życia. Chcemy wykorzystywać nowe technologie do tego, by zwiększać udział obywateli w wypracowywaniu rozwiązań i decyzji – w kraju, w Europie, i w sprawach dotyczących światowej telekomunikacji i wolności w globalnej sieci.

Skuteczna cyfryzacja ma poprawiać jakość życia, dlatego w  MAiC łączą się m. in. trzy dziedziny: budowa infrastruktury, rozwój e-usług i wspieranie kompetencji cyfrowych. To ważne połączenie daje to, czego osobno nie da się zrobić. Cyfryzacja kraju nie ogranicza się do inwestycji w infrastrukturę, ale to także proces społeczny. Wytworzono w tym celu specjalne narzędzie – program Polska Cyfrowa (PO PC) wspierany z funduszy unijnych.

Jego zadaniem jest m.in.:

  • budowa internetowych sieci szerokopasmowych (Narodowy Plan Szerokopasmowy, wspieranie budowy sieci przez samorządy),
  • rozwój e-administracji, czyli umożliwianie załatwiania spraw przez komputer (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa wyznacza cele, Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji koordynuje prace),
  • dostosowywanie prawa do zmian cyfrowych i budowa społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego, które potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie (reforma ochrony prywatności w Europie, wykorzystanie informacji sektora publicznego, wspieranie e-umiejętności, Latarnicy Polski Cyfrowej).

Nowe technologie pozwalają brać pod uwagę wiedzę i doświadczenia obywateli. W ten sposób może powstawać lepsze prawo, lepsze decyzje. Natomiast większość usług publicznych obywatelom świadczą samorządy. Składa się na to:

  • współpraca z samorządami (projekty: Linia współpracy w budowie e-administracji, ustawa samorządowa zwiększająca elastyczność działań samorządów, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, wzmacnianie potencjału administracji samorządowej),
  • rządowa administracja terenowa (inspektoraty, kuratoria, policja i straż pożarna na szczeblu terenowym),
  • pomoc w katastrofach i powiadamianie ratunkowe (rozwijanie potencjału numeru 112 oraz funkcjonowanie Regionalnego Systemu Ostrzegania),
  • wyznania i mniejszości (nie tylko wspieranie mniejszości i wyznań mniejszościowych – ale wykorzystywanie ich potencjału w budowaniu otwartego społeczeństwa).

Budując nowoczesne społeczeństwo i państwo rozwija się rynek telekomunikacyjny. Wspólnie z samorządami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspiera dostęp obywateli do Internetu.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
NIP: 5213621697
Regon: 145881488
e-mail: mac@mac.gov.pl

https://mac.gov.pl/