Baza Projektów Programów Organizacji Pozarządowych » O Bazie PPOP
+100%-
O Bazie PPOP

Baza Projektów/Programów Organizacji Pozarządowych (Baza PPOP)  to autorski projekt ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej, powstały dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach realizacji zadania publicznego Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego (ISP)”.

Zadanie było realizowane w okresie od 25 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (Umowa nr 1/DSI/ZP3/2014), wartość projektu wyniosła 69.100 zł, wartość dotacji z MAiC wyniosła 61.810 zł.

W efekcie naszych działań powstała powszechnie dostępna baza (portal internetowy o nazwie Baza PPOP) zrealizowanych i realizowanych w 2013 r. przez organizacje pozarządowego projektów i programów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków unijnych, środków publicznych (w tym – redystrybuowanych) lub innych programów pomocowych.

Baza PPOP zawiera informacje o organizacji realizującej projekt/program, tematyce projektu/programu, kwocie dofinansowania (dotacji), okresie realizacji oraz – co stanowi novum – informacje o rezultatach danego projektu/programu w postaci sporządzonych analiz, raportów z badań, podsumowań, wytycznych, publikacji. W Bazie PPOP udostępnione są również informacje o przeprowadzonych w związku z poszczególnymi projektami/programami ewentualnych kontrolach w organizacjach i ich wynikach.

Dane i informacje zawarte w Bazie PPOP łączą informacje sektora publicznego z różnych obszarów. W Polsce działa około 90 tys. organizacji pozarządowych, każda z nich prowadzi działania celem realizacji swoich celów statutowych. Większość organizacji realizuje również projekty i programy finansowane lub dofinansowywane ze środków unijnych, środków publicznych (w tym – redystrybuowanych) lub innych programów pomocowych. Informacje o realizowanych przez organizacje projektach nie są jednak nigdzie sklasyfikowane w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie powstałych „rezultatów” tych projektów. Baza PPOP zawiera właśnie taką klasyfikację, w pierwszej fazie swojego istnienia obejmuje projekty/programy zrealizowane lub realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Baza PPOP powstała jako program pilotażowy. Jest to zamierzenie długofalowe, na dalszy rozwój Bazy PPOP są i będą pozyskiwane kolejne środki.

Baza PPOP została rozbudowana o dane z 2014 r. dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO 2015 (Umowa Nr 125I/2015 z dnia 29-05-2015 r. o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą Baza PPOP 2014; kwota dofinansowania: 38.230 zł; zadanie było realizowane od 01-05-2015 r. do 31-08-2015 r.).

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. Bazę PPOP odwiedziło ponad 13 tysięcy osób !

Dostęp do Bazy PPOP jest bezpłatny, a Baza – ogólnodostępna, przystosowana do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 na poziomie AA), dane zostały w niej zgromadzone w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystywanie, w tym do odczytu maszynowego.