Baza Projektów Programów Organizacji Pozarządowych » Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
+100%-
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Baza PPOP służy wykorzystaniu potencjału informacji sektora publicznego. Wskazać należy, że większość organizacji pozarządowych zaliczana jest do podmiotów publicznych. Należą do nich te, które podlegają nadzorowi samorządów, nie są nastawione na osiąganie zysku oraz realizują na zlecenie m.in. samorządu zadania publiczne niemające charakteru przemysłowego lub handlowego.

Powszechny dostęp do informacji sektora publicznego wpływa nie tylko na zwiększenie przejrzystości administracji publicznej, lecz stanowi również ważny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poszerza uczestnictwo w kulturze cyfrowej, podnosi kapitał twórczy obywateli i zwiększa ich aktywność i zaangażowanie w życie publiczne.

Z dostępnych w Bazie PPOP danych dotyczących zrealizowanych i realizowanych projektów/programów mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby, organy oraz organizacje. Publiczne udostępnienie takich danych bezpośrednio wpływa na możliwość ich ponownego wykorzystania, zwiększenie kontroli oraz wiedzy i świadomości dotyczącej realizacji m.in. zadań publicznych. Szybki dostęp do efektów realizacji poszczególnych programów umożliwia również ich rozwijanie przez organizacje pozarządowe w kolejnych latach, co w praktyce powinno przełożyć się na ciekawe i efektywne projekty.

Baza PPOP została poszeregowana w sposób, który umożliwia m.in. wykorzystanie – rozbudowywanie rezultatów projektów/programów w postaci stworzonych raportów z badań, analiz, publikacji itp. oraz skutkuje ponownym wykorzystaniem informacji publicznej w tym zakresie.

Powszechna dostępność do projektów/programów organizacji pozarządowych w postaci Bazy PPOP to nie tylko dostęp do wiedzy i doświadczeń, to również źródło nowych pomysłów, badań czy projektów, które po latach, przeprowadzone w nowy sposób, mogą przynieść znacznie lepsze efekty. Baza PPOP dodatkowo zwiększa kontrolę obywatelską nad działaniami organizacji pozarządowych, alokacją środków unijnych/publicznych/innych pomocowych oraz zwiększa kontrolę właściwego wykorzystania informacji publicznych. Baza PPOP może stać się również bazą pomocniczo-informacyjną dla organów monitorujących udzielanie dotacji.

Celem ogólnym Bazy PPOP jest ponowne wykorzystanie informacji publicznej, służące zwiększeniu świadomości i wiedzy o projektach/programach realizowanych przez organizacje pozarządowe, finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych, jak i publicznych (w tym – redystrybuowanych), a także innych programów pomocowych. Celem ogólnym jest również czerpanie korzyści z zasobów dotyczących działalności pożytku publicznego dostępnych w Internecie, jednak trudnych do zlokalizowania.